Splošni pogoji nakupovanja na spletnem mestu carltorsberg.si so sestavljeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPOT-UPB2) na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov o e-poslovanju.

Celotna vsebina na strani carltorsberg.si je avtorsko zaščitena ( slike, besedilo, video). Vsebina spletne strani se ne sme uporabljati za drug namen kot izključno za uporabnikovo gledanje. V primeru zlorabe uporabnik kazensko in materialno odgovarja. V primeru da se s splošnini pogoji ne strinjate nemudoma zapustite stran.

Z naročilom pošiljke se kupec strinja, da v primeru da pošiljke ne prevzame,  zaračuna poštnino poslanega in vrnjenega paketa kupcu. V primeru težav se kupec lahko obrne na elektronski naslov podjetja. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil da je prijel pritožbo in v roku osmih dni obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v ljubljani. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti ki niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila obligacijskega zakonika, zakona o elektronskem poslovanju na trgu, zakona o varstvu osebnih podatkov in varstva potrošnikov.

Pravica intelektualne lastnine
Ponudnik ima vse pridobljene pravice za znamke in druge izdelke na spletni strani. Znamke ki se nahajajo na spletni strani so zaščitene z mednarodno in nacionalno zakonodajo. Nosilec vseh avtorskih pravic je ponudnik spletne strani. Vsi izelki so orginalni.

Spletna trgovina
Zapisani splošni pogoji so sestavni del pogodbenega razmerja med ponudnikom in kupcem. Informacije ki jih najdete na spletni strani (opis izdelkov, slike so približni). Pridružujemo si pravico do manjših sprememb v opisu izdelka brez obveznosti obveščanja uporabnika. Ponudbe na spletni strgovini so količinsko in časovno omejene in se lahko spremenijo brez obveščanja.

Odstop od pogodbe in vračilo izdelkov.
Preverite tukaj.

Domžale, 26.2.2017